کلاه ایمنی

کلاه ایمنی

استفاده از کلاه ایمنی در محیطهای صنعتی و کارگاه ها  از ضروریات رعایت قوانین HSE است . عدم استفاده از کلاه ایمنی در این گونه مکان ها که احتمال برخورد اشیا به سر وجود دارد باعث می شود صدمات جبران ناپذیری برای شما ایجاد شود . عموما کلاه های ایمنی را از پلیمرهای بسیار سخت و مقاوم تولید می شود.کلاه مهندسی یکی از انواع کلاه می باشد. که از سر شما در محیط های خطرناک محافظت می کند علاوه بر آن کلاه مهندسی در برابر حرارت مقاوم بوده و مانع از ورود حرارت محیطی و حرارت سایر تجهیزات به درون کلاه می شود
کلاه مهندسی و این کلاه ها با دارا بودن منافذی بر روی آن باعث خنک سازی هر چه بهتر فضای داخل کلاه می شود. برخی نمونه از کلاه های ایمنی مهندسی نیز دارای عرق گیر می باشند. شرکت اینکو سازنده انواع کلاه مهندسی با استاندار های اروپاست.