ابزار دستی

ابزار دستی

ابزار دستی ،گونه‌ای از ابزار است، که جهت استفاده انسان (دست انسان) طراحی می‌شود و سازوکار آن نیز بگونه‌ای است، که با کمک ابزار دستی مورد نظر، انرژی کمتری مصرف می‌شود.
ابزارهای دستی هزاران سال است که توسط انسان ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی شکوفایی آن به قرن نوزدهم به بعد، باز می‌گردد. از ابزارهای دستی شناخته شده، می‌توان به:چکش، انبردست، پیچ‌گوشتی و اسکنه اشاره نمود.
ابزار دستی شرکت اینکو برند آمریکایی که درکشورچین تولید می شود