ابزار باغبانی

ابزار باغبانی

ابزار باغبانی شرکت کارخانجات اینکو برند آمریکایی که در چین تولید می شود.

ایران از نخستین کشورهایی در جهان است که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیده‌است.تقریباً یک سوم زمین‌های ایران قابلیت کشاورزی را دارند اما به دلیل خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در بیشتر نواحی، در اکثریت زمین‌های قابل کشت در ایران کشت و زرعی انجام نمی‌شود. فقط ۱۲٪ از وسعت ایران تحت عملیات کشاورزی می‌باشند

برای داشتن گیاهانی سالم و زیبا مراقبت‌های خاصی موردنیاز است. این مراقبت‌ها با توجه به نوع هر گیاه می‌تواند متفاوت باشد اما رعایت و انجام برخی نکات در میان بیشتر گیاهان مشترک است. بریدن و حرص کردن قسمت‌هایی از گیاه، زیر و رو کردن خاک و … ازجمله‌ی این موارد مشترک محسوب می‌شود.

داشت ابزار آلات مناسب جز الزامات اولیه یک کشاورز می باشد. محصولات کشاورزی اینکو برند برتری در زمینه باغبانی و کشاورزی می باشد.