0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهنمای جامع ایمنی کار با فرز و مینی فرز

دسته بندی ها : وبلاگ آکو مقصودی 599 مشاهده

راهنمای جامع ایمنی کار با فرز و مینی فرز

راهنمای جامع ایمنی کار با فرز و مینی فرز بدون شـک،ابزار،در دنیای امروز نقش بسـیار مهمی در زندگی روزمره هـرانسـانی دارد.با انتخـاب صحیح  و داشـتن دانـش کاربری کافـی از ابزار میتوانیم به بازدهی بسـیاربالایی درمورد کارهایی که انجام میدهیم دست یابیم. یکی ازابزارهای خطرزای مورد اسـتفاده درصنایع، فرز و مینی فرز هستند که هرسـاله خسارات فراوانی را به صنایع وارد میسازد. بریدگی ها،قطع عضو، نابینایـی و… از پیامدهـای عدم آشـنایی و بی توجه ی  دراسـتفاده از اینگونه تجهیزات می باشـد. باتوجـه به موارد ذکرشـده،اطلاعات جامع کاملی را در باره فرز و مینی فرز در زیر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

۱ -ایمنی محل کار:


محل کارخودرا تمیزومجهزبه نورکافی کنید؛محیط کارنامرتب و کم نور میتواند باعث بروز سوانح در کار شود. بـا ابزار الکتریکـی درمحیط های یکـه درآن خطر انفجار وجود داشـته وحـاوی میعانـات گازی و غبارهای محترقه میباشـد،کارنکنیـد. ابزارهای الکتریکی جرقه های ایجاد میکنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گردوغبار وبخارهای موجود درهواشوند.هنگام کاربا ابزارهای الکتریکی،کودکان وسـایرافراد را ازدسـتگاه دور نگهدارید.درصورت پرت شدن حواس،ممکن است کنترل دستگاه ازدست شماخارج شود.

۲ -ایمنی الکتریکی

دوشـاخه ابزارالکتریکی باید با پریزبرق تناسـب داشـته باشد.هیچگونه تغییری دردوشاخه ندهید. مبدل دوشاخه نبایدهمراه باابزارالکتریکی دارای اتصال به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییرداده نشده وپریزهای مناسب، خطرشوک الکتریکی وبرق گرفتگی راکم می کنند. ازتمـاس بدنی بـا قطعات متصل به سـیم اتصال بـه زمیـن،مانند لوله شـوفاژاجـاق برقی ویخچـال،خـودداری کنیـد.درصورت تمـاس بدنی با سـطوح وقطعات دارای اتصالبه زمین وهمچنین تماس شما بازمین،خطر برق گرفتگی افزایش مییابد. دسـتگاه را ازبـاران ورطوبت دورنگه دارید. نفوذ آب بـه ابزارالکتریکی خطرشوک الکتریکی راافزایش می دهد.ازسیم دستگاه برای کارهایی چون حمل ابزارالکتریکی،آویزان کردن و یاخارج کردن دوشاخه ازبرق استفاده نکنید.کابل دستگاه رادرمقابل حرارت، روغـن،لبه های تیزوبخشهای متحرک دسـتگاه دورنگهدارید.کابلهای آسیب دیده ویا گره خورده خطرشوک الکتریکی را افزایش می دهند.درصورتـی که بـا ابزارالکتریکـی درمحیط های بـازکارمی کنید. تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیزمناسب باشد. کابلهای رابط مناسب برای محیط بازخطربرق گرفتگی راکم می کنند. درصـورت ِ لزوم کار با ابزارالکتریکی درمحیـط واماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطاونشـتی زمین (کلید قطع کنندها اتصال بازمین)استفاده کنید. اسـتفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطربرق گرفتگی را کمترمیکند.

برای خرید انواع فرز و مینی فرز اینجا را کلیک کنید.

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :
    0