قیمت مینی فرز

قیمت مینی فرز خانگی که در لیست زیر مقایسه شده اند.

بروزرسانی قیمت ها ۹۷/۱۱/۰۶

محصولبرندمدلقدرتویژگیقیمت(تومان)
مینی فرز950 وات صنعتیاینکوAG8508950 وات11000 دور در دقیقه
115 میلی متر
2.4 کیلوگرم
460000
مینی فرز950 واتاینکوAG8528950 وات11000 دور در دقیقه
125 میلی متر
2.1 کیلوگرم
490000
مینی فرز900 واتبوشGWS 9-115900 وات11000 دور در دقیقه
115 میلی متر
2 کیلوگرم
620000 الی 700000
مینی فرز 850 واتتوسن3382A850 وات11000 دور در دقیقه
115 میلی متر
2.3 کیلوگرم
480000 الی 550000
مینی فرز 800 واتآاگWS8-115800 وات12000 دور در دقیقه
115 میلی متر
2 کیلوگرم
500000 الی 600000
مینی فرز 1050 وات دسته بلنداینکوAG105081050 وات11000 دور در دقیقه
125 میلی متر
2.2 کیلوگرم
535000
مینی فرز 1050 واتماکیتاGA60101050 وات10000 دور در دقیقه
150 میلی متر
2.2 کیلوگرم
850000 الی990000
مینی فرز 1050 وات دسته بلندرونیکس3150N1050 وات11000 دور در دقیقه
115 میلی متر
2.4 کیلوگرم
480000 الی 550000
مینی فرز 1050 وات
دسته بلند
رونیکس3150K1050 وات9000 دور در دقیقه
115 میلی متر
2.4 کیلوگرم
530000 الی 570000
مینی فرز 1100 واترونیکس31001100 وات11000~3000 دور در دقیقه
115 میلی متر
2.1 کیلوگرم
510000 الی 570000
دیدگاه‌ها 0

*
*