ایمنی در استفاده از ابزار دستی

ایمنی در استفاده از ابزار دستی

ایمنی در استفاده از ابزار دستی یکی از اصول استفاده از ابزار ایمنی است. ابزار دستی شامل هر چیزی ازجمله چکش ها،پیچ گوشتی. انبر و… هستند. بزرگترین خطرات ناشی از ابزار دستی ناشی استفاده و نگه داری  نادرست از آنها است.

ایمنی در استفاده از ابزار دستی

ایمنی در ابزار دستی  نیازمند تجهیزات محافظ مانند عینک ایمنی ، دستکش، و غیره باید به علت خطراتی که ممکن است در هنگام استفاده از ابزارهای قابل حمل قدرتمند و ابزار دستی مواجه شوند استفاده شود.

 ابزار های دستی از پلاستیک، آلومینیوم یا چوب  ساخته شده اند که یکی از الزامات ایمنی را فراهم می کند.

دیدگاه‌ها ۰

*
*